Tłumaczenie skanu z gazety z lat trzydziestych.

Eksploatacja i komunikacja

na odcinku kolejki wąskotorowej Kętrzyn - Ryn.

Aż do Wojny Światowej między Kętrzynem i Rynem kursowały codziennie 3 pary pociągów, które służyły zarówno ruchowi osobowemu jak i towarowemu. Czas przejazdu na odcinku 26,1 km. – uwarunkowany również przez konieczne podczas drogi prace manewrowe – wynosił ok. 1,5 godz. Planowanemu wprowadzeniu od 1 lipca 1914 r. wagonu silnikowego przeszkodził wybuch Wojny Światowej (wagon silnikowy skróciłby czas przejazdu do godziny i 6 min,) Podczas wojny i w latach inflacji ruch był ograniczony. Tymczasowo kursowała tylko jedna para pociągów z Rynu do Kętrzyna i z powrotem, w latach 1921 – 1924 kolejka nie kursowała w niedziele. Gdy rozwój gospodarczy nabrał rozpędu, wzrósł od 1925 r. ruch na trasie kolejki wąskotorowej. Teraz kursowały znów 3 pary pociągów. W letnim rozkładzie jazdy pojawił się nawet raz dziennie wagon silnikowy, który został wypożyczony od kolejki wąskotorowej w Insterburg (obecnie Czerniachowsk obwodzie kaliningradzkim w Rosji). Od października 1927 zarząd kolejki wąskotorowej wziął pod uwagę wzrastającą liczbę uczniów jeżdżących do Kętrzyna (Gimnazjum im. Herzog’a – Albrecht’a i Liceum im. Hinderburg’a) i uruchomił w dni szkolne dodatkowy pociąg. Ten pociąg dla uczniów, który opuszczał Kętrzyn po zakończeniu zajęć tuż po 13, kursował aż do 1931 r., potem ta oferta została na stałe wpisana do rozkładu jazdy. W związku z przejazdami uczniów było również założenie nowych przystanków, Rhein Schutzenplatz i Gneisthohe.

Zamknij